Psykiatrisk screening

Hos Belivie tilbyder vi, i samarbejde med Psykologselskabet Toftemosegaard Aps, psykiatrisk screening af børn og unge. 

Hvad er en screening.

  • En screening er en faglig vurdering af om barnet/den unge har vanskeligheder, der kan afhjælpes i psykiatrien.

  • En screening er ikke en diagnosticering af barnet/den unge, hvilket betyder at dit barn kan blive screenet, henvist til psykiatrien og blive afvist, og dermed ikke have nogle diagnoser ved endt forløb.

  • En screening der munder ud i en henvisning til psykiatrien er ikke en garanti for at psykiatrien er enig i vurderingen.
  • En screening er ikke det samme som en fuld psykologisk undersøgelse af barnet/den unge, der inkluderer en afdækning af kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og svagheder.
  • En screening kan ikke afdække de kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og svagheder, den kan kun bringe fokus på potentielle problemstillinger.

Screeningen kan altså ikke sidestilles med en omfattende psykiatrisk udredning, men er alene en metode, som kan angive, hvorvidt der kan være psykiatriske problemstillinger.

 

 

Teenager i plejefamilien