Bøger til voksne

”Plejefamilie – gaver og opgaver” - Marianne Folden, Mette Larsen, Niels Peter Rygaard m.fl.

Udgivelsen kan bruges af plejeforældre som et opslagsværk, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde. Med de mange bidrag fra erfarne forskere, praktikere og plejefamilier kan bogen læses af professionelle, forskere og lovgivere, samt anbragte børn og unge og deres forældre. Sproget er klart og enkelt.

Bogsættet min historie, udgivet af Fabu-fonden og skrevet af Vivi Nielsen og Susanne Thue m.fl.

MIN HISTORIE er et materiale til brug for arbejdet med barnets historie – et bud på, hvordan forældre og plejeforældre kan samarbejde og derved skabe bedre udviklingsbetingelser for barnet.

"Den nænsomme anbringelse" - Inger Thormann

Om fjernelse af børn fra hjemmet og om hvordan børnene bedst hjælpes gennem forløbet, belyst gennem teori samt fem forskellige forløb fra hverdagspraksis på Skodsborg Observations- og behandlingshjem.

"Konfliktmægling og samarbejdssamtaler i anbringelsessager" - Bibi Wegler, Hanne Warming, Ruben Elgaard og Michael Storm.

"Konfliktmægling og samarbejdsaftaler" er en rapport over et metodeudviklingsprojekt, hvor effekten af at iværksætte regelmæssige samarbejdssamtaler mellem forældre til anbragte børn og enten plejeforældre eller kontaktpædagoger på en døgninstitution er blevet afprøvet.

"Hånden på hjertet" - Inger Thorman

Om den unikke, tværfaglige behandlingspraksis der er udviklet på Skodsborg Observationshjem over for små børn i krise.

"Det kompetente barn" - Jesper Juul

Som erfaren familieterapeut fremlægger forfatteren et nyt værdigrundlag for samværet og samspillet i en familie byggende på ligeværdighed og gensidighed mellem børn og voksne.

"Det anbragte barn" - Karin Kildedal

Bogen bygger på interview med 20 voksne, der som børn har været anbragt uden for eget hjem. Bogen beskriver deres erfaringer med og tanker om anbrigelser på godt og ondt.

"Omsorgssvigt er alles ansvar" - Kari Killén

Bogen beskriver og definerer de forskellige former for omsorgssvigt over for børn. Den redegør for forståelsesgrundlaget samt belyser holdninger og metoder i forbindelse med kontaktetablering og undersøgelse. Et bredt spektrum af behandlings- og problemløsningsstrategier på tværs af fag- og sektorgrænser bliver gennemgået.

"Anerkendende pædagogik" - Bente Lynge

Denne bog handler om miraklerne i pædagogikken. Bogens forfatter - Bente Lynge - drager læseren med ind i læringsrelationens magi og lykkes til fulde med at indfange de pædagogiske miraklers sande natur og gøre det forståeligt for alle og enhver, der elsker børn og pædagogik, hvordan man kan tilstræbe, at disse mirakler kommer til deres udfoldelse.

"Tabuka - Tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelsen af børn og unge" - Henrik Egelund Nielsen (red.) m.fl.

Denne bog er resultatet af 39 tidligere anbragtes store indsats for at videregive deres erfaringer om at være anbragt. Bogen rummer deres historier om anbringelsen, deres reflektioner over det, de har oplevet og deres forslag til, hvordan det offentlige skal forholde sig til udsatte børn og til anbringelser.

"Relationer" - Anne-Lise Løvlie Schibbye
Løvlie Schibbyes relationsforståelse bygger på én grundlæggende tanke, nemlig at det er i forholdet til den anden at jeg bliver et selv, at min afhængighed af den anden muliggør min selvstændighed. Forskningsområder som affektregulering, ansigtskommunikation og neurovidenskab bliver på fascinerende vis knyttet til vores forståelse af tidlig udvikling og psykoterapi.

"Forældreinddragelse - til barnets bedste - Lene Jørgensen og Steen Kabel

Forældrehåndbogen er udgivet som en håndbog til fagfolk med henblik på at skabe inspiration og viden til at inddrage forældre og børn i undersøgelser, beslutninger og i gennemførelse af indsatser til gavn for børns udvikling. Det er en beskrivelse af hvordan man sikrer information, involvering og samarbejde mellem familie, forvaltning og anbringelsessted under børn og unges anbringelse uden for hjemmet.

Forslag til bøger modtages med glæde

Har du forslag til bøger som du tænker det kunne være relevant at få på listen, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen. Klik her 

 

Litteratur