Mentalisering i arbejdet med plejebørn

At arbejde med plejebørn, er til tider hårdt arbejde, men viden og indsigt i den nyeste viden om fx tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, udvilkingstraume og mentalisering, vil på mange paramenter lette arbejdet og hjælpe både plejebørn og plejefamilie til en bedre trivsel.

Emner vi vil komme omkring:

  • Neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumeforskning.
  • Introduktion til begrebet mentalisering og affektregulering
  • Hjernes udvikling og mentalisering
  • Udviklingstraumes betydning for mentaliseringsfærdigheder
  • Mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande
  • Udvikling af mentalisering
  • Udredning af mentaliseringsevne
  • Mentalisering i praksis i arbejdet med plejebørn
  • Om at have barnets sind i sit eget sind.

 

 

Kontakt:

Vil du høre mere om dette kursus, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen på 2040 8370