§50 undersøgelse

En §50 undersøgelse udarbejdet af Plejebørn.dk afdækker hvilke problemer og ressourcer, der er hos barnet og i familien. For så vidt muligt, gennemføres undersøgelsen i tæt samarbejde med forældremyndigheds- indehaver, og den unge over 15 år

Undersøgelsen afsluttes med en saglig begrundet vurdering af, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger for at hjælpe barnet eller familien.

Hvis undersøgelsen viser at problemerne kan afhjælpes i hjemmet, må kommunen ikke iværksætte en anbringelse af barnet eller den unge.

§50 undersøgelsen er en socialfaglig vurdering, og IKKE en forældrekompetence undersøgelse, udarbejdet af en psykolog/psykiater.

 

Undersøgelsen afsluttes med en saglig begrundet vurdering af, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger for at hjælpe barnet eller familien.

 

Hvis undersøgelsen viser at problemerne kan afhjælpes i hjemmet, må kommunen ikke iværksætte en anbringelse af barnet eller den unge.

 

§ 50 undersøgelsen er en socialfaglig vurdering, og IKKE en forældrekompetence undersøgelse, udarbejdet af en psykolog/psykiater.

 

 

Smiling human child hand listening deaf ear gossip