Livshistoriefortællinger som pædagogisk redskab

Livshistoriefortællinger er et nyttigt pædagogisk redskab, som er anvendeligt overfor alle aldersgrupper, og som kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid. En livshistoriefortællinng er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på den enkelte persons unikke udviklingsforløb, og fx forsøger at skabe sammenhæng mellem plejefamilie, biologisk familie, institution og de mange forskellige verdener som plejebarnet færdes i - fx daginstitution, skole,  fritidsinteresser.) 

Emner som vi vil komme ind på:Livshistoriefortællinger

  • Livshistories betydning for individets identitets- og selvværdsudvikling.
  • Psykologiske teorier bag livshistoriefortællinger, f.eks. narrativ teori.
  • Hvordan samtaler man med børn, unge og voksne om deres livshistorie.
  • Lær empatisk matchende kommunikation.
  • Hvordan samarbejder man evt. med personens familie og netværk.
  • Bliv bevidst om hvorledes vores egen psykiske konstitution, påvirker ens professionalisme.
  • Stamtræ, netværkskort, genogram, dagbog, billedbog, internet-baseret programmer, osv., er noget af det vi vil komme omkring.

 

Kontakt:

Vil du høre mere om dette kursus, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen på 2040 8370