Kursus: Mildhed, sensitivitet og mentalisering contra grænsesætning, konsekvenser og yder styring, hvad virker?

Indhold:

På dette kursus vil vi kigge på nogle af de dilemmaer man professionel kan møde når man som plejeforældre arbejder med sårbare børn og unge, og skal forsøge at finde hoved og hale i de mange tilgange og anbefalinger men støder på i sit daglig virke med disse børn og unge. Ofte kan der være en stor kløft mellem de udfordringer som man oplevere i hverdagen, og de anbefalinger og råd man modtager fra fx , familieplejekonsulenter, tilsynet, psykologer og andre, og man kan have svært ved at vælge den rette tilgang i arbejdet med barnet/den unge.

TEMAER:

Hvad ved vi om anbragte sårbare børn og unge?
Den nyeste viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi, udviklingstraume og hjernes udvikling.
Hvad virker i arbejdet med sårbare børn og unge?
Er mildhed, sensitivitet og mentalisering vigtigere end grænsesætning, konsekvenser og yder styring, og hvad virker?
Hvad siger de kloge (fx psykologer, familieplejekonsulenter, og tilsynet), hvad siger praktikkerne (fx pædagoger og plejeforældre) og hvad siger børnene/de unge?
Har vi opbygget et system omkring tilgangen til arbejdet med udsatte børn og unge, der går mere op i at bruge “den rigtige metode” end at “gøre det der virker i praksis?
Er “de kloge” med deres korrekthed, styring og kontrol med til at dræbe arbejdsgælden og troen på det man gør er godt nok?

Undervisningsform:

Det teoretiske oplæg vil blive suppleret med case og historier fra underviseres 35 år praksiserfaring, som pædagog, plejefar, forstander på behandlingsinstitution, VISO konsulent, supervisor og underviser. Der vil ligeledes blive givet plads til deltagernes spørgsmål og fortællinger fra hverdagen.

TEORETISK AFSÆT:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Mette S. Væver, Margaretha Brodén, Per Schultz Jørgensen, Michael White, Ann E. Knudsen og Scott D. Miller m.fl.

Underviser:

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.

Lidt om Flemming:

Daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen.

  • Aut. psykolog
  • Psykoterapeut MPF
  • 1-årig narrativ traumeuddannelse.
  • PD i familieterapi
  • Certificeret ART træner
  • Børne- og familiekonsulent
  • Master in ART (Training in social skills)
  • Plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 30 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut, supervisor og VISO konsulent. Flemming har i 18 år på Toftemosegaard og i Grønland, tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med Nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år.

Info!

Dato og Sted:

Den 3. juni 2024 kl. 9-16.00 i DGI-byen i København.

Pris:

1.195 kr. + moms pr. person, inkl. morgenmad, frokost, frugt og kage.

Bemærk overnatning er ikke inkluderet.

Tilmeldingsfrist:

D. 1. maj 2024

Tilmelding klik her