Forældrekompetenceundersøgelse

Når vi på Toftemosegaard laver en forældrekompetenesøgelse, foretages altid en helheds vurdering af familiens situation, dvs. vi afdækker forældrenes ressourcer og vanskeligheder, som de kommer til udtryk i samspil med barnet og vi har altid barnets trivsel og udvikling som første prioritet. Udgangspunktet er forældrenes evne til at varetage de konkrete basale og udviklingsmæssige behov hos deres barn, og den omfatter derfor altid både en vurdering af barnets behov og en vurdering af de ressourcer og vanskeligheder hos forældrene, der har betydning for deres muligheder for at respondere hensigtsmæssigt i forhold til barnets behov.

Undersøgelsen vil ligeledes altid indeholde en vurdering af forældrenes udviklingspotentiale, dvs. overvejelser om, hvorvidt forældrene vil og kan ændre deres samspil med barnet, ligesom der foretages en vurdering af familiens behandlingsmuligheder?

Med udgangspunkt i den formulerede problemstilling afklares rammen for undersøgelsen, dvs. hvornår den igangsættes, dens forventede varighed og omfang, hvilke informationer fra det hidtidige sagsforløb, der fremsendes til psykologen og det forventede tidsforbrug.

En forældrekompetenceundersøgelse vil almindeligvis indeholde:

 • Opstartsmøde
 • En gennemgang af relevante sagsakter
 • Samtaler med forældrene (fx via Genogram, AAI, IWMC)
 • Testning af forældrenes mentaliseringskompetence ved hjælp af fx LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale) og RME (Read my Eyes).
 • Samtaler med barnet (afhængig af barnets alder og modenhed)
 • Observationer af samspillet mellem barn og forældre (fx via Care index og IA)
 • PSI test (Parenting Stress Index)
 • Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører (netværket)
 • Tilbagemelding til forældrene og eventuel sagsbehandler om undersøgelsens indhold

Som supplement kan en eller flere af følgende være relevante efter en konkret vurdering:

 • Psykologisk testning af barnet (kognitive tests eller personlighedstests (afhængig af barnets alder) fx:
  • Bayley III
  • SRS-2,
  • Scenotest
  • RIAS
  • WAIS-IV
  • WISC-IV  
 • Observationer af barnet i daginstitution, skole el.lign.
 • Psykologisk testning af forældrene (kognitive tests eller personlighedstests fx:
  • WAIS-IV
  • NEO PI-R
  • Inventory
  • BRIEF

Undersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra juni 2011. Læs mere her.

Generelle bemærkninger:

Alle undersøgelser udføres inden for 2 måneder og til fast pris efter tilbud.
Alle undersøgelser udføres af et team bestående af 2-3 personer hvoraf mindst en er aut. psykolog.
Erklæringen/rapporten afleveres til kommunen med chefpsykolog Flemming Zuschlag Christiansen som medunderskriver, som garant for det psykologiske arbejde.
I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven
Pris: 30-33.000 kr. pr. person.

 

 

 

picture of happy mother with baby over white