AART (Træning af sociale kompetencer)

Aggression Replacement Training (ART) er et manualbaseret program til børn og unge i alderen 4-20 år, der har, eller er i risiko for, at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

ART har sit udgangspunkt i læringspsykologien, hvor aggressiv adfærd primært ses som en tillært adfærd. Dette udgangspunkt kobles i ART med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse. Et ART-forløb består af 30 timers gruppetræning, hvor man træner deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikle deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. I Norge anbefales ART til skoler (til inklusion og mod mobning) og har i mange år været anvendt med stor succes.

Emner vi vil komme omkring:

  • Træning af sociale kompetencer, hvordan?
  • Social læringsteori
  • Introduktion til ART (Aggression Replacement Training)
  • Introduktion til SPT (Social Perceptions Training)
  • Hvordan kan disse metoder bruges i arbejdet med plejebørn

Kontakt:

Vil du høre mere om dette kursus, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen på 2040 8370