Sådan arbejde vi/værdigrundlag

Plejebørn.dk laver altid skræddersyede løsninger med udgangspunkt i kundens behov. Når fx en kommune, en institution eller en privat kunde henvender sig, drøfter vi indhold, omfang og rammer for, hvordan opgaven kan løses. Efterfølgende kommer vi med et oplæg, inkl. et prisoverslag, og hvis I er tilfredse fremsendes en kontrakt.

Den rette konsulent til opgaven

Plejebørn.dk har et bredt udvalg af konsulenter med forskellige kompetencer og vælger den mest relevante medarbejder i forhold til de problemstillinger, som kunden ønsker løst. Hvis vi ikke umiddelbart har den rette konsulent med de rette kompetencer, finder vi en sådan, eller også melder vi tilbage at vi desværre ikke kan løse opgave. Vi tager ikke opgaver ind, vi ikke tror 110 %  at vi kan løse på en topprofessionel måde, så vil vi heller overlade opgave til andre. På visse opgaver vælger vi at sætte flere konsulenter på for at sikre fleksibilitet, så brugerne så vidt muligt møder de samme konsulenter.

Familie

Værdigrundlag

Plejebørn.dks værdigrundlag tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for det enkelte menneskes integritet og særlige værdi. Det gælder uanset herkomst, race, køn, overbevisning, social og økonomisk status eller indsats i samfundet. For at opnå en særlig værdi som menneske skal den enkelte have mulighed for at tage ansvar for eget liv, men intet menneske lever sit liv alene.

Dette udgangspunkt er baseret på FN’s erklæring om menneskerettigheder, øvrige FN konventioner, International Association of Social Educators (AIEJI) krav til etisk grundlag og de grundlovssikrede rettigheder i Danmark.

Hos Plejebørn.dk er vi særlig optaget af, at:

  • anbragte unge skal have de sammen muligheder som andre unge
  • anbragte børn skal have en opvækst med trivsel og gode vilkår
  • anbragte børn skal have mulighed for udfoldelse og udvikling og samme grad af succes i voksenlivet som andre mennesker.
  • plejeforældre tilbydes ordentlige løn og arbejdsforhold, herunder supervision og relevante kurser.

Derudover arbejder Plejebørn.dk bestemt ud fra servicelovens formålsparagraf 47, som henviser til, at:
”Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de
bedst mulige opvækstbetingelser for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle
vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som
deres jævnaldrende”.