Særlig tilrettelagt 1-årig efteruddannelse for plejeforældre

Formål:

På denne uddannelse vil du blive præsenteret for metoder og tilgange som kan styrke dit arbejde med de mest sårbare og udsatte børn og unge, anbragt i plejefamilie. Der vil være et særlig fokus på hvordan vi hjælper børn og unge der har været udsat for udviklingstraume fx seksuelle overgreb, vold og psykiske vanrøgt.

På denne uddannelse vil du have mulighed for at få direkte supervision på de konkrete udfordringer du møder i hverdagen.

Det faglige niveau på denne uddannelse vil starte på et højere niveau end det du normalt oplever på de obligatoriske 1-2 dages kursus, hvilket betyder du skal have enten en pædagogisk grunduddannelse eller mange års erfaring i arbejdet med målgruppe.

Målgruppe:

Plejeforældre der arbejder med de mest sårbare og udsatte børn og unge, og som har brug for en uddannelse der giver mulighed for en større fordybelse i de problemstillinger som ofte præger denne gruppe.

Indhold på uddannelsen:

 • De mest sårbare plejebørn, hvem er de og hvad ved vi om dem?
 • Den nyeste viden om hjernen, traumeforskning, tolerancevinduet og neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Børn og unge udsat for omsorgssvigt, udviklingstraume og overgreb.
 • Omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og arbejdet med tidlig skadet børn.
 • Introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation
 • Traumers konsekvenser for barnet/den unges trivsel og udvikling.
 • Du får en dybere teoretisk og praktisk viden i, hvordan du kan regulerer børn og unges nervesystem og arousal niveau og øge deres robusthed.
 • Du får viden om den kropsorienterede tilgang (SE) til arbejdet med traumer.
 • Du vil blive præsenteret for Sleeping dog-metoden som betyder at I som plejefamilie kan bidrage til at stabilisere børn og unge med traumer.
 • Du vil blive præsenteret for Thomas testen.
 • Livshistoriefortællinger, livets træ og den narrative tilgang i arbejdet med udsatte børn og unge.
 • MBT (Den mentaliseringsbaseret tilgang).
 • Theraplay
 • ART (Anger replacement Training)
 • Hvordan hjælper vi de børn der har de sværest?
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samarbejde med biologiske familie
 • Hvad med egne børn, og hvordan "overlever" man som plejefamilie på den lange bane.

Så der er masser at glæde sig til, og så er dette kun et udpluk af alle de spændende emner denne særlige tilrettelagte efteruddannelse målrettet plejeforældre, vil komme omkring.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Kontakt:

Vil du høre mere om denne efteruddannelse, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen på 2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk