Børne- og Ungdomspsykologiske Undersøgelser

En psykologisk børne eller ungdomsundersøgelse iværksættes oftest, som en del af den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven §50.

Den har til formål at belyse barnets/den unges udviklings niveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets/den unges særlige behov for støtte.

I undersøgelsen foretages en vurdering af barnets/den unges kognitive og psykiske funktion, familiens situation og de primære omsorgspersoners forståelse af barnets/den unge og deres ressourcer specielt med hensyn til at mødekomme og afhjælpe barnets vanskeligheder.

Derudover indgår det i vurderingen, om der i barnets private som professionelle netværk findes ressourcer eller tiltag, der kan imødekomme barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af barnets udviklingspotentialer og overvejelser om, hvorvidt barnets primære omsorgspersoner i relevant omfang kan ændre deres samspil med barnet.

Derudover vurderes barnets potentiale for at kunne udvikle andre mestrings strategier evt. med relevant støtte eller behandling.

 

 

Man and woman kissing son on cheeks, close-up