Artikler

Hvorfor er plejefamilie så godt?

(Hvorfor er plejefamilie så godt for børn?)

Klik her og læs et indlæg fra Fabus specialkonsulent Marianne Jensen om hendes erfaringer med familiepleje

Er livet som plejebarn et liv som sekundavare?

Fredag d. 13.4.2012 kunne man i Information læse en kristisk artikel om livet som plejefamilie. Artiklen har eftefølgende fået mange interessante kommentarer.

Klik her og læs artiklen og deltag evt. i debatten.

Plejebørns relationer til plejeforældre

Skal plejebørn have lov til at danne tætte relationer til deres plejeforældre og hvordan kan plejeforældre støtte barnet i forhold til samvær samt forstå barnets reaktion på samvær med forældrene?

Dette er overskriften på en artikel i PLF-bladet d. 2. juni 2011 skrevet af Marianne Jensen og Gitte Jakobsen, familiepleje- og samværskonsulenter i Fabu.

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre – hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre – hvorfor og hvad kan vi gøre? En artikel af Søren Hertz om plejeforældres muligheder for at støtte deres plejebarn i forbindelse med samvær.

Klik her og læs artiklen

Fosterforeldres utkikkstårn

Denne artikel omhandler børne- og ungepsykiater Søren Hertz' tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge med psykiatriske udfordringer - herunder især plejeforældrenes mulighed for at deltage i dette arbejde i deres hverdag sammen med børnene og de unge. Artiklen er skrevet af redaktør Åse L. Larsen og udgivet af Norsk Fosterhjemsforeningens blad Fosterhjemskontakt 2/13.

Læs artiklen her

Klik her og læs hele artiklen.

Slægt- og netværkspleje

Der er fokus på slægt- og netværksanbringelser og i den forbindelse har Marianne Folden, familieplejefaglig leder i Fabu været ude at give flere oplæg om emnet bl.a. på SFI's konference om udsatte børn og unge. Efterfølgende var der en artikel i Socialpædagogen, som du kan læse ved at klikke herog i en artikel kristeligt Dagblad, som du kan læse ved at klikke her

Tilknytning mellem plejebørn og plejeforældre

Her finder du to meget interessante artikler om tilknytning mellem plejebørn og plejeforældre. Artiklerne er skrevet af klinisk psykolog Anne Blom Corlin og kan stærkt anbefales alle plejefamilier at læse.

Klik herog læs artiklen: "Udfordringer og udviklingsmuligheder ved tilknytningsprocessen mellem plejeforældre og plejebørn" Anne Blom Corlin, klinisk psykolog

Klik her og læs artiklen: "Betydningen af en basal god tilknytningsrelation imellem plejebørn og plejeforældre for plejebørns psykiske og følelsesmæssige tilknytning" Anne Blom Corlin, Klinisk psykolog

Div litteratur fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd

Effekter af slægtspleje (100%)
... Effekter af slægtspleje. Slægtsanbragte børn og unges udvikling sammenlignet med plejebørn fra traditionelle plejefamilier Denne rapport er den anden og sidste kvantitative undersøgelse...
/Udgivelser/SFI-rapporter/Resuméer/Resumé: Effekter af slægtspleje
Sidst opdateret: 16-05-2011

Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk (29%)
... familiepleje. I undersøgelsen deltager både plejeforældre og tidligere eller nuværende plejebørn i alderen 15-24 år, som er fulgt over en periode på to år. Rapporten er den sidste...
/Søgeresultat/Søgeresultat visning/Slægtsanbragte børn har et stærkere netværk
Sidst opdateret: 16-05-2011

Anbragte børn og unge
... unges udvikling sammenlignet med plejebørn fra traditionelle plejefamilier 18-05-2011, Rapport, 11:20 Forfatter(e): Lajla Knudsen og Tine Egelund. Efterværn - støtte til tidligere...
/Subsites/2020/Anbragte børn og unge
Sidst opdateret: 08-04-2014

Behov for mere forskning om kurser i kognitiv adfærdsterapi for plejeforældre
... adfærdsterapi. Kurserne skulle ruste plejeforældre i at håndtere vanskelig adfærd hos deres plejebørn og yde en kompetent omsorg. Men en ny Campbell/Cochrane-forskningsoversigt, som...
/Søgeresultat/Søgeresultat visning/Behov for mere forskning om kurser i kognitiv adfærdsterapi for plejeforældre
Sidst opdateret: 19-07-2012

Udsatte børn og unge – et klassisk forskningsfelt i SFI
... undersøgelse af danske plejefamilier med 0-17-årige plejebørn. SFI rapport 88:11 Christoffersen, M.N., 1993. Anbragte børns livsforløb. En undersøgelse af tidligere anbragte...
/Udgivelser/Jubilæum artikelserie/Udsatte børn og unge – et klassisk forskningsfelt i SFI
Sidst opdateret: 31-10-2008

Behov for mere forskning om kurser i kognitiv adfærdsterapi for plejeforældre
... adfærdsterapi. Kurserne skulle ruste plejeforældre i at håndtere vanskelig adfærd hos deres plejebørn og yde en kompetent omsorg. Men en ny Campbell/Cochrane-forskningsoversigt, som...
/Søgeresultat/Søgeresultat visning/Behov for mere forskning om kurser i kognitiv adfærdsterapi for plejeforældre
Sidst opdateret: 17-02-2009

Forslag til artikler modtages med glæde

Har du forslag til artikler som du tænker det kunne være relevant at få på listen, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen. Klik her 

 

Litteratur