Tidligt omsorgssvigt

På dette kursus vil Flemming formidle et solidt forståelsesgrundlag om omsorgssvigt, tilknytning og tidlig samspil og vil ligeledes formidle anvisninger til hvordan man kan støtte børn som er udsat for omsorgssvigt. Ved hjælp af case, vil Flemming vise hvordan viden om omsorgssvigt, tilknytningsteori og den nyeste neuorpsykologi kan omsættes til forebyggende praksis i daginstitutionen.

Emner vil kommer omkring:

 • Omsorgssvigt
 • Tolancevinduet/low arousal
 • Tilknytningsteori
 • Tidlig forebyggende indsats, hvordan?
 • Neuropsykologi
 • Mentalisering
 • Spejlneuroner Socio-økonomiske forhold
 • Det postmoderne samfund
 • Tværfagligt samarbejde
 • Indre arbejdsmodeller, parallelprocesser og overinvolvering
 • Forældresamarbejde-forældreinddragelse
 • Pædagogens rolle og ansvar
 • Den svære samtale
 • Terapeutisk ikke terapi
 • Kompenserende tilknytning
 • Konkrete metoder, hvad dur, fx Genogram og livshistoriefortællinger, AAI (Adult Attachment Interview), Care index, IWMC (International Working Model of the Child), IA (Insight Assessment), Marte Meo osv. ART (metoder til træning af sociale kompetencer), SPT (social perceptions træning)

Metode:Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres institution bedst vil kunne opklassificere det forebyggende arbejde.

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Else Christensen, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Scott D. Miller, m.fl.

Kontakt:

Vil du høre mere om dette kursus, er du velkommen til at kontakte Flemming Zuschlag Christiansen på 2040 8370